VFD là gì? Nó có quan hệ với bộ lưu điện như thế nào?

VFD ( áp và tần số phụ thuộc vào nguồn điện cung cấp , điện áp và tần số phụ thuộc vào mạng)

Sơ đồ cấu trúc của BỘ LƯU ĐIỆN điện áp và tần số phụ thuộc – VFD

Các tên khác là “Offline”, “Stand by” hoặc “Passive”.

BỘ LƯU ĐIỆN của lớp này chuyển tiếp sức mạnh trong hoạt động bình thường trực tiếp từ đầu vào đến đầu ra. Ngoài ra, đầu vào cung cấp một bộ chỉnh lưu tính phí các bộ tích lũy. Nếu nguồn điện bị gián đoạn, đầu ra được chuyển sang một biến tần được cung cấp bởi các bộ tích lũy. Tùy thuộc vào mô hình, quá trình chuyển đổi diễn ra với độ trễ lên tới 10 mili giây (mili giây). Ngoài ra, dao động điện áp dưới 16 ms và các đỉnh điện áp từ 4 đến 16 ms được bù theo EN 62040-3. Đối với một số thiết bị rất nhạy cảm, điều này có thể đã quá dài. Trong hoạt động bình thường, mức và tần số của điện áp đầu ra phụ thuộc trực tiếp vào điện áp đầu vào.

Đánh giá này cho biết dạng sóng của điện áp đầu ra BỘ LƯU ĐIỆN trong quá trình hoạt động bình thường và hoạt động của pin. Điều này được mã hóa bằng hai chữ cái viết hoa.

Protech 2000VA/1.2KW

Lớp 1     S             Đường cong sin, hệ số méo nhỏ hơn 0,08 cho tải trọng tham chiếu tuyến tính và phi tuyến tính

Lớp 2     X             Đường cong sin, hệ số méo nhỏ hơn 0,08 chỉ với tải trọng tham chiếu tuyến tính

Lớp 3     Y             Hình dạng của đường cong điện áp không được chỉ định, cũng có thể là điện áp đầu ra hình thang hoặc hình chữ nhật.

Lý tưởng sẽ là nhãn “SS”, nhưng không đắt tiền VI và VFD BỘ LƯU ĐIỆN thường chỉ đạt “SX” hoặc “SY”.

Đánh giá này biểu thị đường cong dung sai động của BỘ LƯU ĐIỆN. Điều này được mã hóa với ba chữ số.

Chữ số đầu tiên cho biết hành vi khi chế độ vận hành thay đổi (thay đổi giữa hoạt động của nguồn điện, hoạt động của pin hoặc thao tác bỏ qua). Chữ số thứ hai: Hành vi trong trường hợp tải transients với tải tuyến tính cả trong nguồn điện và trong hoạt động pin Chữ số thứ ba: Hành vi trong trường hợp tải transients với tải phi tuyến tính, cũng trong nguồn điện và hoạt động của pin

giá trị     nghĩa

1             không bị gián đoạn

2             Gián đoạn lên đến 1 mili giây

3             Gián đoạn lên đến 10 ms

4             Yêu cầu nhà sản xuất cho các thuộc tính

Chủ yếu chỉ VFI-BỘ LƯU ĐIỆN có xếp hạng tốt nhất có thể là “111”, trong khi VI-BỘ LƯU ĐIỆN thường đạt “122” và VFD-BỘ LƯU ĐIỆN thường chỉ “333”.

Các bạn có thể xem thêm thông tin sản phẩm bộ lưu điện tại đây.