Tiến triển mặt trăng trong nhà thứ 6

Vì đây là ngôi nhà điều khiển sức khoẻ và công việc, cần phải có những thay đổi trong cả hai lĩnh vực này. Bạn không thể thay đổi công việc, nhưng có thể bạn sẽ thay đổi cách bạn xử lý một trong những bạn có. Nếu bạn không làm việc, bạn có thể đi làm. Nếu bạn đang làm việc, có thể là một rung lên trong công việc hoặc với các đồng nghiệp của bạn. Dựa vào các khía cạnh và cách bạn giải quyết nhu cầu về an toàn và sự an toàn về cảm xúc, sức khoẻ của bạn có thể cải thiện hoặc cạn kiệt.

Tùy thuộc vào dấu hiệu Mặt trăng

Tùy thuộc vào dấu hiệu Mặt trăng đang ở và thái độ của bạn lúc đó, bạn có thể gặp một số khó khăn trong khu vực chăm sóc sức khoẻ. Ví dụ như Mặt trăng trong Bệnh Ung thư ở lần thứ 6, có thể bị bệnh dạ dày. Mặt trăng đang tiến triển ở đây có thể làm tăng trọng lượng do giữ nước; Với những khía cạnh thử thách bạn có thể phát triển một số thói quen đang làm suy yếu đến sự an toàn của bạn.

Chúng tôi có nhiều khách hàng, bạn bè và sinh viên đã thay đổi công việc với sự tiến bộ của Mặt trăng trong ngôi nhà số 6. Những người khác đã trải qua chế độ ăn uống nghiêm trọng hoặc mốt. Một người bạn có một bảng xếp hạng rất đầy thách thức về sức khoẻ đã trải qua một căn bệnh nghiêm trọng trên đường đi đầu tiên của Mặt Trăng trong ngôi nhà thứ 6. Hai mươi bảy năm sau khi nó ở đó một lần nữa cô bắt đầu một trung tâm ăn kiêng đã trở nên khá thành công. Henry Kissinger đã phẫu thuật tim mở, trong khi đó Moon đang ở trong nhà thứ 6.