Người xưa đã có câu: “ Nhất cận thị, nhị cận giang,tam cận lộ”, và coi đây như là tiêu chí để lựa chọn vị trí tốt nhất để xây dựng căn nhà của mình. Việc xây nhà là một trong những việc đại sự của đời