Vấn đề an toàn thực phẩm Vấn đề an toàn thực phẩm luôn là một vấn đề nhức nhối của Việt Nam trong những năm gần đây. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đủ để thấy thực