Tâm lý đám đông tác động vô cùng lớn đến việc mua sắm hay chọn lựa một đồ dùng nào của người mua. Đây là tâm lý chung lâu nay nó đã có trong đời sống, lúc máy làm tỏi đen lên men xuất hiện ở trên