In lịch tết 2017 là một trong những ấn phẩm hàng năm được sản xuất  hàng loạt hoặc sản xuất theo số lượng đặt in của khách hàng. Sản phẩm lịch tết được phân chia thành rất nhiều loại theo từng công dụng riêng biệt phục vụ