Sản phẩm lọc nước chiếc nào có thể lọc nước uống trực tiếp ko buộc phải đun sôi – Như chúng tôi đã đề cập ở trên. Nước lọc qua sản phẩm lọc nước có thể uống được ngay mà không đề nghị đun sôi. Thế nhưng