Khái quát về dịch vụ tháo dỡ nhà tại Hà Nội Đã từ lâu chúng ta biết rằng dịch vụ tháo dỡ nhà tại Hà Nội đã được biết đến và sử dụng nhưng với những hình thức hoạt động đơn lẻ và thô sơ, chưa có