Nhận định của khách hàng  là điều mà Công ty vệ sinh công nghiệp Cleanhouse quan tâm nhất bởi nó phản ánh khách quan và đúng đắn nhất về chất lượng dịch vụ của chúng tôi, từ đó làm tiền đề để đối chiếu về sự thành