Căn bệnh cao huyết áp, một căn bệnh không bỏ qua bất kỳ ai, nhất là với những người lớn tuổi thì luôn bị căn mình này làm mình phải dẽ chừng nhiều thứ khác nhau, nên họ thường rất ghét căn bệnh này. Ngay khi áp