Màu sắc sàn gỗ được sử dụng trong việc trang trí nội thất căn phòng luôn trở nên quan trọng, chúng quyết định chính cảm nhận mang đến cho người sử dụng, chúng có khả năng làm mới không gian, cải thiện phần nào khoảng cách không