Sàn gỗ Malaysia là sàn gỗ công nghiệp chịu nước tốt Là một loại sàn gỗ công nghiệp chịu nước rất tốt, không bị biến dạng trong vòng 24h đồng hồ bị ngâm nước. So với mức tiêu chuẩn Châu Âu là 10%, vì vậy chỉ số