Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 7 8 Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 7 Từ khoá: Hợp tác (hôn nhân và kinh doanh), các vấn đề pháp lý, giao dịch với công chúng Với Sagittarius ở đây, Gemini phải tăng lên. Thường xuyên tò