Ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục trong thời đại số này đã không còn lạ lẫm. Ngày nay, sự ra đời của phần mềm quản lý trường mầm non đã góp phần tối ưu hóa công tác quản trị hơn bao giờ hết. Khắc