Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển tốt, sở hữu chiều cao tối đa. Thế nhưng không phải bé nào sinh ra cũng có phát triển chiều cao tốt. Mẹ đã có bí quyết gì giúp con phát triển chiều cao tối đa chưa?