Mấy hôm sau đó, nó và Tùng vẫn nhắn tin với nhau. Đây là lần đầu tiên  nó nhắn tin với con trai nhiều đến vậy. Nó không nghĩ rằng, cái lần từ nha khoa Hà Nội về, sau khi cả hai đứa đến gặp bác sĩ