Người cai trị của ngày thứ 6 trong lần thứ 3 Các nhà văn Philip Roth và Scott Fitzgerald, nhà xuất bản Bennett Cerf và các nhà làm phim Vittorio de Sica và Walt Disney đều là những ví dụ điển hình cho các tác phẩm của