Các cụ ngày xưa vẫn thường bảo rằng phụ nữ có giác quan thứ 6 cực kì nhạy bén, và có lẽ thời nào nó cũng đúng cả. Người đàn ông dù có cẩn thận tới đâu, “ăn vụng chùi mép” có sạch tới cỡ nào cũng