Tháng 12 đã đi qua một nửa nhưng theo dự đoán của chúng tôi thì các game mobile kể cả mới ra trong nửa tháng sau cũng không thể ra những vũ khí đắt được. Vì thế hôm nay nhân dịp hết nửa tháng 12 chúng tôi