Khi bạn ăn sáng nhiều một chút bạn sẽ rơi vào trạng thái khó tiêu hóa với món đầu tiên trong ngày nhưng khi quyết định ăn ít đi bạn lại đói cồn cào khi chưa đến giờ ăn cơm trưa. Vậy thì giải pháp tốt nhất