Với những thiết bị đã được nâng cấp lên Android 6.0 thì thông báo từ tin nhắn hay nhiều ứng dụng khác sẽ xuất hiện ngay tại màn hình khóa. Tuy nhiên nếu cảm thấy không thoải mái vì điều đó thì bạn có thể tắt nó