Chúng  ta đều biết rằng, giá thành luôn đi kèm với chất lượng sản phẩm. Thường thì nếu giá thành thấp, chất lượng sản phẩm sẽ không cao. Đó chính là quy luật của nền kinh tế hàng hóa. Tuy nhiên, một điều nghịch lý là khách