Không phải thanh niên nào có người yêu khi gặp nhau đều ngày nào cũng có câu chuyện phiếm để nói được. Bạn thử tưởng tượng hai đứa gặp nhau mà không nói chuyện gì thì thật là chán. Chúng tôi có một cách đó là bạn