Bát hương là một vật rất linh thiêng của mỗi gia đình, là hình ảnh đại diện cho yếu tố tâm linh trên bàn thờ, trong đó bàn thờ là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên để con cháu bày tỏ lòng biết ơn và lòng