1.Buồn nôn và ói Đây là biểu hiện đặc trưng và phổ biến nhất của ốm nghén. Ngay khi vừa mở mắt đón bình minh, mẹ bầu đã khó chịu. Dạy dày ngay lập tực bị a-xít tán công khiến cảm giác nôn mửa đến rất nhanh.