Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, điều đó khiến cho nhiều người, hộ gia đình quan tâm tới việc làm đẹp cho mình hơn. Mọi người ngày càng quan tâm hơn tới những việc nuôi cây cảnh trong nhà, nuôi các con vật khác hay trồng