Chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ là một việc không phải ai cũng thực hiện được mà nó đòi hỏi phải có kế hoạch cũng như những kỹ năng nhất định. Bạn đã biết cách như thế nào để lắng nghe, để hiểu họ và