Sau một thời gian sử dụng, các thiết bị bể bơi đều có chung một tình trạng đó là hoạt động kém hiệu suất và nặng hơn có thể là hỏng hóc khiến cho mọi hoạt động bể bơi phải ngưng lại. Để khắc phục tốt tình