Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 7 8

Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 7

Từ khoá: Hợp tác (hôn nhân và kinh doanh), các vấn đề pháp lý, giao dịch với công chúng
Với Sagittarius ở đây, Gemini phải tăng lên. Thường xuyên tò mò, đồng tình và tự biểu hiện, bạn có thể yêu thích rất nhiều người mà bạn cảm thấy khó khăn để yêu một người. “Đừng làm hàng rào tôi” là phương châm của bạn! Bạn càng có nhiều tự do trong mối quan hệ đối tác, bạn càng hạnh phúc, và mối quan hệ lâu dài của bạn sẽ kéo dài. Có thể có nhiều mối liên kết, đặc biệt nếu sao Mộc và đồ cai trị Mercury có nhiều khía cạnh thách thức hoặc nằm trong các dấu hiệu của Đức Hồng y hoặc Đột biến. Thường bạn tìm kiếm tình bạn, chứ không phải là tình yêu mãnh liệt hay tình dục, và bạn tình hiểu được điều này sẽ yêu cầu bạn tôn trọng. Nếu bạn tìm đúng người bạn đời và không vội vàng trong một lời cam kết sớm, mối quan hệ của bạn có cơ hội rất tốt để chịu đựng.
Bạn tưởng tượng người thân yêu, và cố gắng làm hài lòng.

Sagittarius trên đầu của ngôi nhà thứ 8

Từ khoá: Tài sản đối tác, giới tính, cái chết, tái sinh, các vấn đề huyền bí, di sản
Sáng tạo và tò mò, bạn có thể có một sự quan tâm mạnh mẽ trong triết học tôn giáo, thậm chí cả cuộc sống sau khi chết. Sagittarius không được xem là dấu hiệu cần thiết về tình dục, nhưng nếu Taurus tăng, Sagittarius vào ngày 8 có thể trở nên khá láu cá và mạo hiểm. Với sự gia tăng Gemini, sự quan tâm tình dục của bạn thường có thể có nhiều tinh thần hơn thể chất. Lợi ích có thể đạt được qua quan hệ đối tác, hoặc bạn có thể may mắn được nhận hỗ trợ, thậm chí hậu thuẫn về tài chính, từ người khác, kể cả thành công có thể xảy ra trên trường chính trị.
.