Người cai trị của ngày thứ 6 trong lần thứ 3

Các nhà văn Philip Roth và Scott Fitzgerald, nhà xuất bản Bennett Cerf và các nhà làm phim Vittorio de Sica và Walt Disney đều là những ví dụ điển hình cho các tác phẩm của ông. Của những người đã sử dụng các hình thức truyền thông khác nhau thông qua công việc
Anh chị em có thể giúp bạn hoặc bạn có thể làm việc với anh chị em ruột. Billy Carter có Gemini ở ngôi nhà thứ 6 và Mercury in Aries ở vị trí thứ 3.

 

Nhà vua thứ sáu 49

Anh và em trai Jimmy sở hữu một trang trại đậu phộng cùng nhau. Đó là một số vấn đề anh chị em có thể phát triển có thể được nhìn thấy bởi Thủy tinh Neptune nguyên vẹn, người cai trị của nhà thứ 3. Billy đã phải học cách điều chỉnh để anh trai của ông trở thành chủ tịch của Hoa Kỳ và sự chuyển đổi quản lý của trang trại đậu phộng đã bị đặt vào sự tin tưởng mù quáng.
Chúng tôi có một khách hàng là lái xe buýt và tham vọng lớn nhất của anh ấy là lái taxi mà anh ta muốn sở hữu. Đi lại và đi lại là công việc nhà thứ 3. Sao Mộc điều khiển ngôi nhà thứ 6 của ông ta ở vị trí thứ 3 trong một bộ ba phần của Thổ tinh. Chúng tôi nghĩ rằng anh ấy có thể nhận ra ước mơ của mình.
Trẻ em có người cai trị của người thứ 6 trong số thường gặp thứ 3 thường là những người nói chuyện sớm. Nếu người cai trị không được tích hợp hoặc có các khía cạnh rất thách thức, bạn có thể trở nên nô lệ trong thói quen của bạn hoặc có một thời gian khó khăn thiết lập một thói quen tốt. Nếu bạn ở một vị trí có thẩm quyền, bạn muốn giao tiếp với nhân viên của mình và có thể giữ liên lạc bằng cách gửi cho họ tất cả các loại bản ghi nhớ.