Việc học và sử dụng số đếm trong tiếng Hàn thường gây khó khăn cho người học. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi học và ghi nhớ bảng số đếm, hãy tham khảo hướng dẫn qua bài chia sẻ dưới đây.
1. Hướng dẫn sử dụng số đếm trong tiếng Hàn
1.1 Điểm quan trọng khi sử dụng số đếm Hán Hàn
Số Hán Hàn được sử dụng để diễn tả số điện thoại, số nhà, số phòng, vị trí tầng lầu, số xe bus, chiều cao, cân nặng, địa chỉ nhà, tháng, năm, phút, giây và giá cả.
Số lớn sẽ được đọc theo đơn vị một vạn (만) thay vì hàng nghìn (천).
Ví dụ: 456,970 sẽ được hiểu là 45,6970 và đọc thành 45만 6970 (사십오만 육천구백칠십).
Khi số hàng trăm, hàng nghìn trở lên bắt đầu bằng 1, chúng ta không đọc số 1.
Số 0 khi xuất hiện trong số điện thoại sẽ được đọc là 공. Ví dụ: 010-3456-8972 (공일공 삼사오육의 팔구칠이) với chữ 의 (biểu thị cho dấu gạch nối) đọc là 에.
Khi muốn nói về số tầng, số phòng, ta sử dụng số Hán Hàn + 층 (tầng)/호 (phòng)..
Khi nói về thời gian trong năm, ta sử dụng 년 (năm), 월 (tháng), 일 (ngày) và 요일 (thứ). Trường hợp muốn biểu đạt các thứ trong tuần, chúng ta cần sử dụng các từ vựng khác.
Khi biểu thị số tiền, các đơn vị thường được dùng là: 달러 (USD), 동 (đồng) và 원 (won).
1.2 Cách sử dụng số đếm thuần Hàn
Trong tiếng Hàn, bảng số thuần Hàn được dùng để diễn tả thời gian và số lượng của một đơn vị tính.
Khi các số 1, 2, 3, 4, 20 trong hệ thống số thuần Hàn kết hợp với các danh từ, sẽ được biểu thị thành 한, 두, 세, 네, 스무. Ví dụ: 한 개, 두 시, 세 마리, 네 사람, 스무 권. Bạn cần lưu ý điều này để tránh viết và phát âm sai.
Khi đến 100, chúng ta sẽ quay lại dùng số Hán Hàn. Người Hàn thường dùng số đếm này để nói về tuổi tác hoặc khi kết hợp với các danh từ chỉ đồ vật hoặc con người như: 개 (cái), 병 (bình), 장 (trang), 권 (quyển), 그릇 (chén/bát), 살 (tuổi), 시 ( giờ), 마리 (con vật), 사람/명 (người)…
Để biểu thị thời gian, ta sử dụng số thuần Hàn + 시 (giờ) và số Hán Hàn + 분 (phút). Mẹo là bạn có thể nhẩm câu thần chú “giờ Hàn phút Hán” để thuộc cách sử dụng.
지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ?
두 시 삼십 분이에요. Hai giờ ba mươi phút.
2. Cách đếm tiền trong tiếng Hàn như thế nào?
Khi đếm tiền , bạn phải sử dụng bảng số Hán Hàn. Có một điểm khác biệt giữa đơn vị tiền tệ của Việt Nam và Hàn Quốc là đơn vị tiền tệ của Việt Nam là nghìn (3 chữ số 0) và đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc là vạn (4 chữ số 0).
Tuy nhiên, đây chỉ là sự khác biệt trong cách đọc thôi còn cách viết thì vẫn giống nhau. Cụ thể, từ trái qua phải, cứ 3 chữ số sẽ được ngăn cách nhau bởi dấu chấm.
Ví dụ:
Tiền Việt Nam: 6.800.000 đồng
Tiền Hàn Quốc: 6.800.000 won
Khi mới học, bạn có thể viết lại số tiền ra giấy, nhìn từ trái qua phải và cứ đếm đủ 4 số thì dùng một dấu gạch để phân tách.
Với những thông tin trên, bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích, giúp bạn tìm hiểu cách học số đếm trong tiếng Hàn hiệu quả nhất.