Với nhu cầu chuyển đổi định dạng, đặc biệt là định dạng Audio ngày càng cao, thì việc các ứng dụng chuyển đổi ra đời là tất yếu. Tuy nhiên, giữa vô vàn các công cụ chuyển đổi định dạng file nhạc như hiện nay thật khó